بیش از 17 سال تجربه موفق

مهندسين مشاور سیبا نقش توس با ارائه خدمات مشاوره ای بهینه در زمینه های مختلف مسیریابی بررسی بازار،نقشه برداری، طراحی و نظارت شبکه تغذیه، توزیع و خطوط انتقال نفت و گاز با رعایت اصل مشتری مداری درراستای تححق اهداف سازمانی خط مشی کیفیت خویش را به شرح ذیل اعلام می دارد:

افزايش رضايت کارفرمایان

از طريق افزايش كيفيت خدمات و انجام بموقع تعهدات

ارتقاء سطح علمي و توانمندي كاركنان

از طريق آموزش هاي مداوم